• palayanfinal.png

 GEOGRAPHICAL AND RESOURCES ENDOWNMENT

Ang barangay Palayan ay humigit kumulang sa limang (5) kilometro mula sa kabayanan ng Pinamalayan.

Ito ay napapalibutan ng mga sumusunod na barangay: Hilaga (North) Anoling, Timog (South) Maningcol, Silangan (East) Panggulayan at Kanluran (West) Nabuslot.

Kabuuang lawak ng lupain 245.8703 hektarya, UIR/klasipikasyon ng barangay Rural. Residensyal 80%, Pangsakahan 90%, Pangkomersyo 20%.

 

 

Login Form